SONSUZ HAYAT AHİRET

Muhterem Müslümanlar! Asr-ı saadette br adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevî’ye girdi ve gür sesiyle Peygamberimize “Ey Allah’ın Resûlü, kıya

Devamını Oku